Ishak, Rosnah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia