Kuna, Peter, Alena Hašková, Miloš Palaj, Miloslav Skačan, and Ján Záhorec. 2018. “How to Teach CAD/CAE Systems”. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) 8 (1):pp. 148-162. https://doi.org/10.3991/ijep.v8i1.8185.