Politsinskaya, Ekaterina V., 1. Tomsk Polytechnic University Yurga Institute of Technology., Russian Federation