Brzezinska, Magdalena Agnieszka, WSB University, Poznan, Poland