Zygouris, Nikolaos C, Coputer Science Department, University of Thessaly, Lamia, Greece., Greece