Lozovenko, Oksana, Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine