Author Details

Aralbayev, Alpysbay, Atyrau State University named after Kh. Dosmukhambetov, Kazakhstan