Kao, Chang-Yi, Soochow University, Taipei city, Taiwan