Fang, Guozheng, School of Oriental Languages, Mudanjiang Normal University, Heilongjiang 157013, China, China