Han, Mengqing, Management Department, Shijiazhuang University of Applied Technology, Shijiazhuang 050081, China, China