Han, Mengqing, Shijiazhuang University of Applied Technology, Shijiazhuang, China, China