Author Details

Correia Pereira, Pedro Alvaro, University of Vic, Spain