Vol 11, No 8 (2015)

Online Engineering Innovations based on Intelligent Information Processing

Table of Contents

Papers

YunSen Wang
PDF
pp. 4-7
Zhang Tao, PEI Jin-xin, SONG Yu-guang, LUO Peng
PDF
pp. 8-12
Man Hua, Yanling Li, Yinhui Luo
PDF
pp. 13-16
Xi Chen, Hong Guo
PDF
pp. 17-20
Li Cai, Jianping Jia, Juan Lei
PDF
pp. 21-24
Chengyu Sun, XiaoGuang Yue
PDF
pp. 25-28
Xiaolan Xie, Zhen Long
PDF
pp. 29-33
Guilin Zheng, Li Zhang
PDF
pp. 34-41
Xia-fu LV, Jun-peng CHEN, Lei LIU, Bo-hua WANG, Yong WANG
PDF
pp. 42-46
Xumei Zhang, Shaohua Wei
PDF
pp. 47-50