Vol 14, No 05 (2018)

Table of Contents

Papers

Nikos Dintsios, Stamatia Artemi, Hariton Polatoglou
PDF
pp. 4-18
Haohao Yuan
PDF
pp. 19-30
Hongqiang Zhang, Chunhong Wang
PDF
pp. 31-41
Buying Chen
PDF
pp. 42-57
Zeyun Chen
PDF
pp. 58-69
Yun Ji
PDF
pp. 70-80
Ruo Jia
PDF
pp. 81-92
Jin Wang, Hua Shao
PDF
pp. 93-104
Jinhui Lei, Xiyan Tian, Zhixia Zhang
PDF
pp. 105-117
Yang Xiao
PDF
pp. 118-128
Xuexin Bao, Dan Zhang
PDF
pp. 129-142
Huaji Zhu, Yisheng Miao, Huarui Wu
PDF
pp. 143-158
Xiaoying Yang, Wanli Zhang, Qixiang Song
PDF
pp. 159-171
Qiuhong Sun, Xinhang Xu, Yonghong Liu, Hongtao Zhang
PDF
pp. 172-183
Jiaxin Zheng, Wencai Yang
PDF
pp. 184-197
Jing Chen
PDF
pp. 198-210
Yuping Gao
PDF
pp. 211-224

Short Papers

Fábio Matoseiro Dinis, João Poças Martins, Bárbara Rangel Carvalho, Ana Sofia Guimarães
PDF
pp. 225-232
Wei Zhai
PDF
pp. 233-240