He, Ai-jiang, Yibin Vocational & Technical College,Yibin,China, China