Deng, F., Guangzhou Institute of Standardization, Guangzhou, China, China