E.Z. Abou-Chadi, Fatma, The British University of Egypt, Cairo, Egypt