Abdul Rahman, Fauziah, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Melaka, Malaysia