Cao, Jiahua, School of Electronic Information, Wuhan University, Wuhan, China, China