Pu, Lijun, Huawei Technologies Co. Ltd., Shenzhen, China, China