Wang, Lin-lin, Zhongshan Torch Polytechnic, Zhongshan, 528436, China