Poliakov, Mykhailo, Zaporizhzhya National Technical University, Ukraine