Fong, Wan Heng, Department of Mathematical Sciences, Faculty of Science, Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Johor Bahru, Johor, Malaysia., Malaysia