Tian, Xianghong, Jinling Institute of Technology, China