Wang, Yiwang, Shanghai Jiao Tong University, Suzhou Vocational University, China