Vol 14, No 07 (2018)

Table of Contents

Papers

Javier O. Pinzón Arenas, Robinson Jiménez, Paula C. Useche Murillo
PDF
pp. 4-14
Yuntao Zhao, Lishi Liu
PDF
pp. 15-29
Zhiguo Lv, Ying Li
PDF
pp. 30-44
Lieping Zhang, Yanlin Yu, Hang Ma, Yu Zhang, Peng Cao
PDF
pp. 45-61
Cai Li, Hunag Xiao, Zuo Xiaoqiong
PDF
pp. 62-74
Li Xixing, Liu Yi
PDF
pp. 75-89
Lingling Chen, Zhiyi Fang, Xiaohui Zhao
PDF
pp. 90-107
Cai Li, Huang Xiao, Meng Lijun
PDF
pp. 108-123
Cai Li, Xiaoguang Yue
PDF
pp. 124-136
Yu Bo, Xu Chunbo, Qiao Ruibo
PDF
pp. 137-148
Li Biqing, Zheng Shiyong, Qiu Ming
PDF
pp. 149-160

Short Papers

Trio Adiono, Bryan Tandiawan, Syifaul Fuada
PDF
pp. 161-170