Vol 10, No 4 (2015)

Table of Contents

Papers

Bayan Abu Shawar
PDF
pp. 4-10
Alejandro Barredo, Pablo Garaizar
PDF
pp. 11-14
Marianthi Batsila, Charilaos Tsihouridis, Dennis Vavougios, George Ioannidis
PDF
pp. 15-21
Mingjie Tan, Peiji Shao
PDF
pp. 22-27
Xuedong Zhang, Shuqin Kang, Miaole Hou, Xianglei Liu
PDF
pp. 28-33
Rui Yang, WenJie Fan, Jingrong Sun
PDF
pp. 34-39
Mohammad Khalil, Hubert Brunner, Martin Ebner
PDF
pp. 40-45
Sasko Ristov, Marjan Gusev, Goce Armenski
PDF
pp. 46-53
Meiwei Sun
PDF
pp. 54-58
Peng Lu, Xiao Cong, Dongdai Zhou
PDF
pp. 59-65
Yujia Ren, Menglong Li, YiXiong Wu
PDF
pp. 66-71
Sani Alhaji Garba, Byabazaire Yusuf, Abdul Hamid Busthami
PDF
pp. 72-79