Vol 9, No 2 (2014)

Table of Contents

Papers

George Maher Iskander
PDF
pp. 4-8
Francesco Colace, Massimo De Santo, Luca Greco
PDF
pp. 9-16
Marjan Gusev, Sasko Ristov, Goran Velkoski, Bisera Ivanovska
PDF
pp. 17-21
Gongfa Li, Jia Liu, Yin Sun, Guozhang Jiang, Jianyi Kong, Hegen Xiong
PDF
pp. 22-28
Ghislain Maurice Norbert Isabwe, Frank Reichert, Martin Carlsen, Thomas Andreè Lian
PDF
pp. 29-36
Ruba Obiedat, Lubna Nasir Eddeen, Osama Harfoushi, Montaha AL-Hamarsheh, Ansar Koury, Nabeel Alassaf
PDF
pp. 37-44
Bin Jiang
PDF
pp. 45-47
Fei Li, Jingyao Qi, Guiwei Wang, Xiaofeng Wang
PDF
pp. 48-51
Athanasios Drigas, Georgia Kokkalia
PDF
pp. 52-58

Short Papers

Hui Yu Yang, Hao Zhang, Wei Xu, Ping Jian Zhang, Liang Ming Xu
PDF
pp. 59-63

Calls

IGIP/ICL2014 Demo Session
Call for Papers
PDF
p. 64
Europaen Conference Software Engineering Education (ECSEE2014)
Call for Papers
PDF
p. 65